Verlofregeling

Verzoek tot verlof tijdens schooltijden.

 

Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit 8 weken voordien met opgave van reden schriftelijk te melden. Wanneer u gescheiden bent, maar beide ouderlijk gezag hebben, dan moet van u beiden een handtekening onder de verlofaanvraag staan. Klik hier voor het formulier. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. Deze kunt u lezen in de folder hierover