De MR

MR: u bent vertegenwoordigd!

De medezeggenschapsraad op Het Samenspel bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouders van de oude MR van de Achthoek en de Ichthusschool blijven nog aan tot januari 2017 De MR toetst het beleid van de school. Voor sommige onderwerpen geldt adviesrecht, voor andere instemmingsrecht. Mocht u als ouders vragen of opmerkingen hebben, dan kunt bij de oudergeleding terecht. 

Personeelsgeleding van de MR 

 

mevr Evelien Gunter - lid

e.gunter@alberoscholen.nl  

 

mevr. Conny Bom - lid

c.bom@alberoscholen.nl

 

 

Oudergeleding van de MR

 

de heer Marco Houtekamer - lid

de heer Willem in 't Anker - voorzitter