De MR

MR: u bent vertegenwoordigd!

De medezeggenschapsraad op Het Samenspel bestaat uit ouders en leerkrachten.  De MR toetst het beleid van de school. Voor sommige onderwerpen geldt adviesrecht, voor andere instemmingsrecht. Mocht u als ouders vragen of opmerkingen hebben, dan kunt bij de oudergeleding terecht. 

Personeelsgeleding van de MR 

 

mevrouw Pita Harder - lid

p.harder@alberoscholen.nl

mevrouw Conny Bom - lid

c.bom@alberoscholen.nl

 

 

Oudergeleding van de MR

 

mevrouw Sandra de Leeuw - Becht - lid

de heer Willem in 't Anker - voorzitter