Armoedepact

Armoedepact

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen zorgen over geld en goed. Desondanks zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Ook op onze school, en de andere Alpha Scholen, voelen wij onszelf verbonden met deze kinderen en we willen ons er, binnen onze mogelijkheden, voor inzetten om waar mogelijk de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

 

Deze intentie hebben wij kracht bij gezet toen wij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ ondertekenden. De uitgebreide tekst van dit pact is te vinden op de site van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, www.splinterzeeland.nl

 

Rondom het ondertekenen van het pact hebben we op onze school nagedacht over de manier waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de opdracht die wij onszelf gaven op het moment dat we het pact ondertekenden. Hieronder vindt u een aantal van deze ideeën:

 

 • We hebben onze school aangemeld op de site van het Jeugd Sport en Cultuur fonds om als directeur als intermediair tussen ouders en het fonds te kunnen optreden.
 • De directeur is  intermediair van deze organisatie.
 • Binnen de schoolorganisatie bieden we ruimte bieden voor het zijn van doorgeefpunt tussen hulverlener en hulpontvanger. Ook waar het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling.
 • Als school gaan we verantwoord om met de herverdeling van goederen die overschieten na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkampen.
 • In geval van langdurige schooluitval treden we kordaat op, samen met de leerplichtambtenaar.
 • We bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid tot het gespreid betalen van bedragen.
 • We bieden de mogelijkheid om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.
 • Wij werken mee om de bekendheid rondom boeken-, kleding en speelgoedbeurzen onder de aandacht te brengen.
 • Spannen ons actief in voor het organiseren van voorlichting voor kinderen, ouders, teams en directieberaad.
 • Bieden ouders/verzorgers aan om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties.
 • Geven de vertrouwenspersoon een duidelijkere rol binnen onze school.
 • We hebben een actieve en levende band met instanties als het SMWO, CJG en GGD.

 

Onze school heeft een eigen aanspreekpunt waar het zorgen rondom armoede aangaat. Bij deze persoon kunt u terecht met vragen en opmerkingen. Op onze school is dat Michèle van Hout (m.vanhout@alberoscholen.nl)