Sponsorgelden

Albero heeft op het gebied van sponsoring eigen

beleid uitgezet. Dit sponsorbeleid ligt ter inzage op school.