Leerlingenraad

De Leerlingenraad

 

Waarom een leerlingenraad?

 

De toegevoegde waarde van de leerlingenraad is omschreven in onderstaande punten.

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen bij de school.
 • Het bevorderen van verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Actief burgerschap wordt bevorderd.

 

Een adviserende taak

 

De leerlingenraad vergadert in principe vijf keer per schooljaar en wordt daarbij begeleid door de directeur. De leerlingenraad maakt een schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met de leerlingen in de groepen.
Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • De leerlingenraad plaatst een ideeënbus. De ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas (eventueel na een kringgesprek).
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de activiteitencommissie, de medezeggenschapsraad of het team.
 • De secretaris levert informatie aan voor een eigen deel van de website.

 

Zaken waarover de leerlingenraad o.a. advies zou kunnen uitbrengen zijn bijvoorbeeld:

 

 • Het gebruik en inrichting van het schoolplein.
 • Advies m.b.t. organisatorische (praktische) zaken binnen het schoolgebouw.
 • Advies bij organisatie van schoolreisjes.
 • Bevindingen bij gebruik lesmethoden.
 • Adviseren bij festiviteiten of (later)bij invulling laatste middag voor een vakantie en/of de laatste schooldag voor de zomervakantie.

 

Hoe, waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • De leerlingenraad vergadert in principe vijf keer per schooljaar, of op verzoek van één van de leden of het team.
 • Na een inwerkperiode is het de bedoeling dat de leerlingenraad zelfstandig functioneert, met de directeur als begeleider / adviseur.
 • Er wordt vergaderd in de personeelsruimte of in een andere ruimte waar binnen een „vergadersetting” gewerkt kan worden.
 • Vergadertijd: 30 tot (maximaal) 60 minuten.