Buitenschoolse opvang

Op onze school wordt de opvang buiten de schooltijden geregeld door Kibeo. Er is voor- en naschoolse opvang beschikbaar. Op onze website zijn de verschillende brochures van Kibeo te vinden.