Onderwijs op maat

Onze kinderen zijn stuk voor stuk anders. Ze kunnen verschillende interesses en verschillende intelligenties hebben en ze ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsvragen.

 

Soms is het nodig dat daarbij de hulp wordt ingeroepen van de intern begeleider. Zij overlegt samen met de leerkracht en u als ouders/verzorgers, op welke manier een kind het beste verder geholpen kan worden. Extra hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht in de klas gegeven. Maar het kan wenselijk zijn dat die hulp buiten de klas plaatsvindt.

 

Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en met u als ouder/verzorger. Op deze manier is het mogelijk om voor (bijna) alle kinderen een goed onderwijsaanbod te verzorgen. Wanneer wij het als school ook even niet weten, schakelen we externe deskundigen in voor advies, onderzoek en/of begeleiding.

 

Daarbij gebruiken wij als leerkracht onze ogen en oren, en gebruiken we toetsen die er samen voor zorgen dat we te weten komen wat een kind precies nodig heeft. Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen d.m.v. het programma met de toepasselijke naam: "ZIEN!" en met de KiVa monitor.

 

Zorg Adviesteam (ZAT)

We zijn als school aangesloten bij het zorgadviesteam voor de kleine kernen in Goes. In dit team zijn zorgverleners uit de regio vertegenwoordigd. Zij kunnen meedenken over kleine en grotere problemen die in de ontwikkeling of omgeving van kinderen voorkomen.

 

Samen met het ZAT en andere intern begeleiders is er een Meldcode Huiselijk Geweld opgesteld. Wij werken als school ook met deze meldcode. U kunt hem hier downloaden.

Klokkenluidersregeling

 

De GMR van Albero heeft ingestemd met de Klokkenluidersregeling. Onze school zal deze ook toepassen indien er sprake is/zal zijn van een vermoeden van een ernstige misstand. Als u op deze link klikt komt u bij  de regeling.