Missie en visie

Onze missie is:

Op Het Samenspel willen we kinderen duurzaam onderwijs geven. Ieder kind is uniek en mag zich
ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat. De Christelijke en Openbare identiteit
staan in ons onderwijs centraal maar er is ook ruimte voor andere stromingen.
We leggen de nadruk op onderwijs dat sprankelend, uitdagend en betekenisvol is
binnen een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. We willen
talenten van kinderen ontwikkelen en kijken daarbij naar de mogelijkheden van
de kinderen zodat ze een optimale basis krijgen voor het functioneren in de
moderne maatschappij.

Via deze link komt u bij ons schoolplan

 

Onze visie is op te splitsen in meerdere onderdelen:

  • Visie op ontwikkeling en leren
  • Visie op onderwijs
  • Visie op opbrengsten van het onderwijs
  • Visie op schoolklimaat
  • Visie opmaatschappelijke positionering

Onze uitgebreide visie, en de uitwerking daarvan, kunt u lezen in schoolplan. Dit is opgesteld voor vier jaren (2019-2023). Hierin hebben we onze meerjarenplanning geschreven.

In onze schoolgids staat praktische informatie over onze school.

Onze identiteit:

Samen met de leden van de tijdelijke identiteitscommissie hebben we een visie geformuleerd voor de identiteit van de samenwerkingsschool. Dit document is besproken in het team, de MR en de bestuurders. Allemaal hebben ze ermee ingestemd. U kunt in het document 'Waar de school voor staat' lezen hoe we dit vorm en inhoud geven.