Het Samenspel

Wij zijn een samenwerkingsschool waar iedereen welkom is die onze identiteit respecteert. Onze basis ligt in de Openbare school de Achthoek en de Christelijke Ichthusschool. Uitgangspunt is om vanuit deze nieuwe identiteit boeiend, betekenisvol onderwijs te realiseren. Waar leerlingen en leerkrachten leren van elkaar en met elkaar in een omgeving waar vertrouwen, respect, ontmoeting, acceptatie en veiligheid kernwoorden zijn.

Dit geven we vorm vanuit de volgende kernwaarden van onze organisatie:

  • Verscheidenheid
  • Verbinding
  • Duurzaamheid
  • Talenten
  • Sprankelend

 

 

Onze school heeft met subsidie van het fonds cultuurparticipatie de afgelopen jaren gewerkt aan het cultuurbeleid. Een nieuw beleidsplan is opgesteld en aan de hand van een drietal bijeenkomsten zijn de leerkrachten geschoold in het geven van beter doordachte cultuurlessen.

 

Daarnaast is er met het team hard gewerkt aan een stuk verbetering van ons muziekonderwijs. met de subsidie vanuit Muziekimpuls zijn een nieuwe methode en muziekinstrumenten aangeschafd en zijn met behulp van professionaliseringsbijeenkomsten de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd. Ook zijn de leerkrachten door een co-teacher begeleid tijdens het geven van muzieklessen.

 

Door deze subsidies heeft ons cultuuronderwijs een enorme boost gekregen en is het nu op een goed niveau!

Wij werken als school mee met de herziening van het Curriculum.

Dat doen we als ontwikkelschool samen met Curriculum.nu. We krijgen daarvoor ook subsidie. Hierdoor kunnen we een steentje bijdragen aan het onderwijs van de toekomst.