Het Samenspel

Wij zijn een samenwerkingsschool waar iedereen welkom is die onze identiteit respecteert. Onze basis ligt in de Openbare school de Achthoek en de Christelijke Ichthusschool. Uitgangspunt is om vanuit deze nieuwe identiteit boeiend, betekenisvol onderwijs te realiseren. Waar leerlingen en leerkrachten leren van elkaar en met elkaar in een omgeving waar vertrouwen, respect, ontmoeting, acceptatie en veiligheid kernwoorden zijn.

Dit geven we vorm vanuit de volgende kernwaarden van onze organisatie:

  • Verscheidenheid
  • Verbinding
  • Duurzaamheid
  • Talenten
  • Sprankelend