Zorg voor het jonge kind

In de kleutergroep wordt iedere dag gestart met een kringvorm. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken en op het schoolplein. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het schoolgaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. In groep 2 wordt dit vervolgd en verdiept.

 

De vakken komen in betekenisvolle situaties (thema’s) aan de orde volgens een beredeneerd activiteiten aanbod. In het lesrooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit voor de kinderen nauwelijks merkbaar. Een kind dat speelt in de huishoek is tegelijkertijd bezig met taalontwikkeling. Wanneer een kind speelt met een lotto is het kind betekenisvol bezig met getallen en/of kleuren. En wanneer een kind op een papier de golven van de zee tekent, is het kind spelenderwijs bezig met voorbereidend schrijven.

 

Er is veel aandacht voor taalvorming omdat dit de kern is voor alle andere leeronderdelen. Hiervoor gebruiken we de Letterflat. Een voorbereidende methode waarbij kinderen aan de hand van de verschillende bewoners (sjoerd de letterwoerd e.a) leren omgaan met taal. Voor voorbereidend rekenen wordt ook de rekentoren gebruikt. De bewoners van deze toren laten de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van het voorbereidend- en aanvankelijk rekenen.

 

Zowel de rekentoren als de letterflat zijn onderdeel van de methode Onderbouwd. Er is ook een uitgebreide technieklijn met uiteenlopende ontdekdozen waarmee de leerlingen aan de slag gaan. In de klas krijgen de kinderen regelmatig de gelegenheid om op de computer te werken.

 

De betrokkenheid van de kinderen op Het samenspel wordt vergroot door hen betekenisvolle activiteiten, samenwerkingswerkvormen en een uitdagende leeromgeving aan te bieden. Tevens geven we de kinderen keuzemogelijkheden tijdens de speelwerktijd. Dit vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.

 

Gedurende de basisschoolperiode worden CITO-LOVS toetsen afgenomen. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld. De toetsen brengen duidelijk in kaart waar de leerling goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte