Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Op onze school is een schoolveiligheidsplan aanwezig. In dit plan beschrijven we hoe we de fysieke én de sociale veiligheid in en om de school waarborgen en we zorgdragen voor een gezonde leer- en werkomgeving voor iedereen.

 

Gedragscode

Er is voor Albero een gedragscode opgesteld.  Hierin besteden we aandacht aan gedragsregels in algemene en specifieke zin, zoals die bij Albero gelden voor de personeelsleden. De gedragscode bevat o.a. richtlijnen voor het gebruik van internet door medewerkers, leerlingen en ouders. De volledige gedragscode ligt ter inzage op school en is ook te vinden op de website van de Albero.