Resultaten in context

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 2 jaar.

De kwaliteit van het onderwijs ligt voor de inspectie nog steeds op en voldoende niveau. Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8 van de laatste jaren.

 

Eindtoets

Score Het Samenspel

Landelijke norm

IEP 2018

88,1

81

IEP 2017

75,4

80

IEP 2016

83

80

 

De eindtoetsresultaten van het schooljaar 2017-2018 liggen veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat is natuurlijk erg mooi, maar we zijn vooral blij dat de leerlingen gepresteerd hebben op het niveau wat wij van hen  verwachtten.Per individuele leerling hebben wij grote sprongen kunnen waarnemen in hun ontwikkeling. Hun vaardigheidsgroei was goed. Dat is voor ons nog belangrijker dan scoren boven het landelijk gemiddelde

 

Hieronder vindt u de uitstroom gegevens van groep naar het Voortgezet onderwijs van de laatste 3 jaren.

 

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Vmbo B/K

1

2

0

Vmbo G/T

4

8

1

Havo

4

3

6

Vwo

7

5

7

TOTAAL

16

18

14