Resultaten in context

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 2 jaar.

De kwaliteit van het onderwijs ligt voor de inspectie nog steeds op en voldoende niveau. Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8 van de laatste jaren.

 

Eindtoets

Score Het Samenspel

Inspectienorm

IEP 2017

75,4

80

IEP 2016

83

80

IEP 2015

89

81

 

De eindtoetsresultaten van het schooljaar 2016-2017 liggen lager dan we de laatste jaren gewend waren. Voor het eerst sinds langere tijd liggen ze onder de inspectienorm. De leerlingen hebben op hun niveau gepresteerd. Wij hebben ervoor gekozen om geen kinderen weg te laten uit de berekening van het gemiddelde. Daarom pakt het lager uit. Per individuele leerling hebben wij grote sprongen kunnen waarnemen in hun ontwikkeling. Hun vaardigheidsgroei was goed. Dat is voor ons belangrijker dan scoren boven het landelijk gemiddelde

 

Hieronder vindt u de uitstroom gegevens van groep naar het Voortgezet onderwijs van de laatste 3 jaren.

 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Vmbo B/K

0

1

2

Vmbo G/T

4

4

8

Havo

4

4

3

Vwo

6

7

5

TOTAAL

14

16

18