Ouderbijdrage aan activiteiten

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen

bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten. (sinterklaas, kerstfeest, paasfeest), projecten en ouderavonden. De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld

 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op

€ 17,50. Per kind. U ontvangt aan het begin van het schooljaar hiervoor een nota. Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt is de bijdrage € 1,75 per maand.

 

De coördinatie ligt in handen van;

Mevr. W. Mutsaers en mevr. J. Volkers