Onderwijstijd

Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaat onze school over op

het vijf-gelijke-dagen  model. Dat betekent dat elke schooldag

dezelfde tijden kent.  

 

Dagen

Groepen

tijd

Maandag t/m vrijdag

1 t/m 8

8:30-14:00

 

Alle kinderen blijven over op school in de eigen klas onder leiding van de eigen leerkracht.  

 

Vakantierooster

Herfstvakantie

15-10-18

19-10-18

Kerstvakantie

24-12-18

04-01-19

Voorjaarsvakantie

04-03-19

08-03-19

Goede Vrijdag

19-04-19

 

Meivakantie

22-04-19

 03-05-19
 

 

 

Hemelvaart

30-05-19

31-05-19

Pinksteren

10-06-19

 

Zomervakantie

08-07-19

16-08-19

 

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies van de stuurgroep vakantiespreiding Zeeland gevolgd. Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt i op de website van ministerie van OCW. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties  

 

Andere Vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij. Deze dagen staan vermeld op de activiteitenkalender die op de website van onze school staat. Ook wordt deze aan alle ouders aan het begin van het schooljaar toegestuurd.