Missie van de school

Het Samenspel is een samenwerkingsschool in de brede school in Wolphaartsdijk. De school is ontstaan door een fusie tussen Openbare basisschool De Achthoek en de Christelijke Ichthusschool.

 

1. De missie van de school

Op onze school willen we kinderen duurzaam onderwijs geven. Ieder kind is uniek en mag zich ontwikkelen in een veilig pedagogischklimaat. De Christelijke en Openbare identiteit staan in ons onderwijs centraal. We

leggen de nadruk op onderwijs dat sprankelend, uitdagend en betekenisvol is binneneen aantrekkelijke professionele leer-en werkomgeving.

We willen talenten van kinderen ontwikkelen en kijken daarbij naar de mogelijkheden van de kinderen zodat ze

een optimale basis krijgen voor het functioneren in de moderne maatschappij.

 

2. De visie van de school

Kernwoorden zijn de begrippen relatie, competentie en autonomie. Deze sleutelbegrippen vormen de basis, om tot ontwikkeling te komen en optimale leeropbrengsten te bereiken voor ieder kind. We willen uitgaan van de

competentiegevoelens van de leerlingen. Het leerstofaanbod willen we daarom zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen. We maken gebruik van de resultaten van recente onderzoeken naar de werking van de hersenen, en de beschrijvingen hoe een kind leert. We willen onze kennis up-to-date houden, en deze

toepassen in onze dagelijkse onderwijspraktijk. In ons onderwijs benutten we de talenten van kinderen en houden rekening met sterker ontwikkelde intelligenties in een kind.

 

Boeiend onderwijs heeft een centrale plaats ingenomen in de school. De opgezette werkwijze met schoolafspraken, groepsdoorbrekende thema’s willen we borgen. We willen praten met leerlingen, in plaats van over hen. In de driehoek leerling ouders school is het de uitdaging samen met ouders op te trekken in het belang van hun kind.

Ouders zijn partners.

 

Voor een samenwerkingsschool is het belangrijk dat het vormgeven van de identiteit

goed is vastgelegd. Er is een visiedocument opgesteld. ‘Waar onze school voor staat’. Dit

document is vastgesteld door de MR.