Doelen van ons onderwijs

In de wet staat omschreven wat de basisschool  in acht  jaar onderwijs  met de kinderen moet behandelen.  Dit is samengevat in kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We  richten ons onderwijs zo in dat we gebruik  maken van verschillende  middelen  om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht

te krijgen op de voortgang van het onderwijs  worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen  de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Veranderen en verbeteren

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van diverse toetsen en observaties, interne evaluaties en

externe kwaliteitsonderzoeken.

 

In het schooljaar 2017-2018 hebben we

gewerkt aan:

  1. Verbetering van ons cultuur onderwijs 
  2. Bij elkaar brengen  van directe instructie, boeiend onderwijs én onderwijs 2032 in de vorm van ateliers
  3. Invoering van een nieuwe muziekmethode  en een leesmethode in groep 3

In het schooljaar 2018-2019 gaan we werken

aan de volgende speerpunten:

  1. Verfijnen van het werken met Ateliers
  2. Pilot met social schools
  3. Ontwikkelen IKC Wolphaartsdijk
  4. Beredeneerd aanbod realiseren in groep 1-2