Studiemiddag

Vanmiddag bereiden wij nieuwe ateliers voor.

Kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur